Formation Veterinaire

Didactisch parcours spoed, hospitalisatie en intensieve zorgen (dag 4)

Algemene info

Opleiding gebaseerd op groepswerk in kleine groepen en bespreking van concrete klinische cases na een theoretische synthese aan het begin van de dag.

Vormer: Dr. Kris Gommeren

Elke dag van de cyclus mag onafhankelijk gevolgd worden.

Doelstellingen

Op het einde van deze dag dienen dierenartsen in staat te zijn om de meest voorkomende endocrinologische spoedgevallen goed te kunnen behandelen. Daarnaast wordt de initiële stabilisatie, opwerking, hospitalisatie en opvolging van patiënten met een acute hemorrhagische gastroenteritis besproken. Ten slotte zal een feedback gevraagd worden aan de dierenartsen aangaande de spoedpatiënten (voornamelijk deze met een acute nierinsufficiëntie) die zij recentelijk gezien hebben, om de ervaringen van de participanten te evalueren en terug te grijpen naar de belangrijkste boodschappen van de vorige opleidingsdagen.

Programma

-> Basics van dag 1 & 2: vloeistoftherapie, analgesie, zuurstoftherapie
-> Feedback van dag 3: acute nierinsufficiëntie
-> Endocrine emergencies: different cases, different scenarios
-> Acute hemorrhagische gastroenteritis en Parvovirose
-> Interactieve endocrinologische spoedpatiënten
-> Interactieve acute gastrointestinal gevallen…


Introductie tot de abdominale echografie van de carnivoren

Algemene info

Introductiecursus in de abdominale echografie door Dr. Elke Schreurs
 

Programma

- Abdominale, niet reproductief gerichte echografie: techniek en algemeenheden
- Het abdomen, grote bloedvaten en lymfeklieren
- Milt en lever: techniek, echoanatomie en normaalbeelden
- Nieren en blaas: techniek, echoanatomie en normaalbeelden
- Spijsverteringsstelsel: techniek, echoanatomie, diagnose van ileus en massa's
- Uterus en prostaat: echoanatomie en diagnose van pyometra
- Echogeleide staalnames: materiaal en techniek
- Praktijk


Didactisch Parcours in Klinische neurologie van carnivoren

Spreker: Dr Iris Van Soens


Data:   Dag 1: 20/04/2013

            Dag 2: 25/05/2013

Type opleiding: theoretisch en praktisch
Duur: cyclus van 2 dagen
Aantaal deelnemers: min. 8 – max. 20

Programma

Dag 1:

Neurologisch onderzoek bij hond en kat Interpretatie van afwijkingen Klinische gevallen op basis van videos Aanvullende neurologische onderzoeken (elektrofysiologisch onderzoek, onderzoek van cerebrospinaal vocht, ...)

Dag 2:

Vaak voorkomende neurologische aandoeningen op basis van klinische gevallen & videomateriaal:

Lokalisatie letsels Diagnostiek Behandeling & prognose

 

Prijs Ex-BTW: 530 € 


Didactisch parcours spoed, hospitalisatie en intensieve zorgen (dag 4)

Algemene info

Opleiding gebaseerd op groepswerk in kleine groepen en bespreking van concrete klinische cases na een theoretische synthese aan het begin van de dag.

Vormer: Dr. Kris Gommeren

Elke dag van de cyclus mag onafhankelijk gevolgd worden.

Doelstellingen

Op het einde van deze dag dienen dierenartsen in staat te zijn om de meest voorkomende endocrinologische spoedgevallen goed te kunnen behandelen. Daarnaast wordt de initiële stabilisatie, opwerking, hospitalisatie en opvolging van patiënten met een acute hemorrhagische gastroenteritis besproken. Ten slotte zal een feedback gevraagd worden aan de dierenartsen aangaande de spoedpatiënten (voornamelijk deze met een acute nierinsufficiëntie) die zij recentelijk gezien hebben, om de ervaringen van de participanten te evalueren en terug te grijpen naar de belangrijkste boodschappen van de vorige opleidingsdagen.

Programma

-> Basics van dag 1 & 2: vloeistoftherapie, analgesie, zuurstoftherapie
-> Feedback van dag 3: acute nierinsufficiëntie
-> Endocrine emergencies: different cases, different scenarios
-> Acute hemorrhagische gastroenteritis en Parvovirose
-> Interactieve endocrinologische spoedpatiënten
-> Interactieve acute gastrointestinal gevallen…


Didactisch parcours spoed, hospitalisatie en intensieve zorgen (dag 1)

Algemene info

Opleiding gebaseerd op groepswerk in kleine groepen en bespreking van concrete klinische cases na een theoretische synthese aan het begin van de dag.

Vormer: Dr. Kris Gommeren

Elke dag van de cyclus kan onafhankelijk gevolgd worden.
Mogelijkheid om via de KMO-Portefeuille te betalen!

Doelstellingen

Op het einde van de dag dienen dierenartsen in staat te zijn om patiënten met een acuut nierfalen te herkennen, en de juiste aanvullende onderzoeken te kiezen. Daarnaast dienen zij de typische complicaties te (h)erkennen en een gepaste behandeling te kunnen instellen om deze te vermijden en de nieren optimaal te ondersteunen. Ten slotte worden ook de eerste twee dagen nogmaals overlopen, om daarbij na te gaan of de dierenartsen alles goed begrepen en onthouden hebben. Deze interactie dient ervoor te zorgen dat alle dierenartsen de hoofdprincipes van deze cursus begrijpen en in praktijk kunnen brengen.
 

Programma

Basics: vloeistoftherapie, analgesie, zuurstoftherapie


 


Congres Urgence

Congres Diabete

Congres Dermatologie

Congres Parodontie

Congres Veterinaire