Formation Veterinaire

Introductie tot de abdominale echografie van de carnivoren

Algemene info

Introductiecursus in de abdominale echografie door Dr. Elke Schreurs
 

Programma

- Abdominale, niet reproductief gerichte echografie: techniek en algemeenheden
- Het abdomen, grote bloedvaten en lymfeklieren
- Milt en lever: techniek, echoanatomie en normaalbeelden
- Nieren en blaas: techniek, echoanatomie en normaalbeelden
- Spijsverteringsstelsel: techniek, echoanatomie, diagnose van ileus en massa's
- Uterus en prostaat: echoanatomie en diagnose van pyometra
- Echogeleide staalnames: materiaal en techniek
- Praktijk


Didactisch Parcours in de Radiologie van de kleine huisdieren

Week-end I:
• Basis fysica, radioprotectie en het ontstaan van het radiografische beeld
• Radiografische techniek en artefacten
• Radioanatomie avn het skelet, de thorax en het abdomen
• Basis interpretatie van de radiologie en het opstellen van een verslag
• Radiologische semiologie van het osteo-articulaire stelsel van de kleine huisdieren
• Agressieve letsels versus non-aggresieve letsels
• Radiografische tekens van dégénératieve aandoeningen en van het immature skelet
• Workshop over interpretatie van de radiografische aandoeningen van het skelet
Week-end II: 
• Verbeteren van het huiswerk in verband met radiologie van het skelet
• Herhaling van de radioanatomie van het adbomen
• Radiografische semiologie van het abdomen van de kleine huisdieren
• Volume, contrast en effect van massa
• Radiografische tekens van de meest voorkomende abdominale aandoeningen
• Workshop over interpretatie van de radiografische aandoeningen van het abdomen
Week-end III:
• Verbeteren van het huiswerk in verband met radiologie van het abdomen
• Herhaling van de radioanatomie van de thorax
• Radiografische semiologie van de thorax van de kleine huisdieren
• Mediastinale shift, extra pleurale tekens, ...
• Radiografische tekens van de meest voorkomende thoracale aandoeningen
• Het nut van de thorax radiografie bij hartaandoeningen
• Workshop over interpretatie van de radiografische aandoeningen van het abdomen
• Workshop over interpretatie van gemengde/moeilijke gevallen


Parcours didactique en cytologie clinique

Formateur : Dr Marianne Heimann   

Dates : Jour 1 : 01/12/2013

            Jour 2 : 26/01/2014

            Jour 3 : 16/03/2014

Type de formation : théorique et pratique

Durée : cycle de 3 jours

Nombre de participants : min. 10 – max. 20

Moyens pédagogiques : 1 microscope binoculaire / personne, matériel de ponction, matériel de coloration, collection de coupes

 

Programme

Jour 1 (présentations théoriques et travaux pratiques)
- prélèvements : méthode, matériel, étalement, fixation, coloration(s), prélèvement de fluides, recommandations et communication avec les propriétaires, préparation en vue d’une expédition
- reconnaissance des cellules normales : différenciation cellulaire , cellules inflammatoires, cellules épithéliales, cellules mésenchymateuses
- cytologie cutanée inflammatoire, cellules ganglionnaires, cellules du sang
- modifications liées à la transformation maligne (critères de malignité)

Jour 2 (présentations théorique et travaux pratiques) 

- les tumeurs cutanées

Jour 3 (présentations théorique et travaux pratiques) :
- tumeurs moins fréquentes
- l’urine et les frottis urinaires
- le sang
- liquide coelomique

 

Prix : 980 € HTVA


Didactisch parcours Abdominale Echografie van hond en kat - Editie 6

Algemene info

Cyclus van 5 opleidingsweekends (theorie en praktijk) alternerend met 5 sessies E-Learning

Mogelijkheid om via de KMO-Portefeuille te betalen!

Data: Week-end I: 7 & 8/12/2013

       Week-end II: 18 & 19/01/2014

        Week-end III: 15 & 16/02/2014

        Week-end IV: 22 & 23/03/2014

        Week-end V: 10 & 11/05/2014


Doelstellingen

Naargelang de vordering van de opleiding zijn de deelnemers in staat om:
-> een compleet en systematisch echografisch onderzoek te realiseren, waarbij ze het geheel van de buikholte en de buikorganen onderzoeken
-> de verschillende anatomische structuren, die men tegenkomt tijdens een abdominale echografie, te herkennen
-> beelden te maken in de verschillende richtingen van ieder onderzocht orgaan
-> het normale aspect van de anatomische echografische structuren te herkennen
-> een afwijking die tijdens het echografisch onderzoek wordt vastgesteld, op een systematische manier te analyseren, met het doel om een differentiaaldiagnose op te kunnen stellen
-> de methode/aanpak te kennen die gevolgd zou moeten worden bij detectie van uitbreiding van een neoplasie
-> de limieten te kennen van een abdominale echografie
-> een gestructureerd verslag te kunnen opmaken van een abdominale echografie
 

Programma

Weekend I: De basis
Weekend II: Het craniale abdomen: lever, milt en maag
Weekend III: Het caudale abdomen: blaas, voortplantingsstelsel en perineale regio
Weekend IV: Het spijsverteringsstelsel en de pancreas
Weekend V: De retroperitoneale ruimte: nieren en bijnieren
 


Learning cycle in small animal echocardiography

General information

Learning cycle of 3 week-ends in small animal echocardiography by Dr. Luca Ferasin.

Dates: 18 & 19/01/2014, 22 & 23/03/2014 and 10 & 11/05/2014

Program

Part 1: at the end of this module, delegates will be able to:
-> Understand the basic principles of echocardiography
-> Learn the principle settings of the ultrasound machine
-> Learn an ergonomic position for scanning and post-examination stretching exercises
-> Learn how to obtain 2-dimensional images using the cardiac standard views (right and left parasternal)
-> Become familiar with the normal echocardiographic anatomy of the cardiac structures

Part 2: at the end of this module, delegates will be able to:
-> Understand the basic principles of M-mode and Doppler functions (colour, continuous, pulsed and HPRF)
-> Learn the principle settings for M-mode and Doppler
-> Learn how to obtain and interpret M-mode images and Doppler measurements
-> Become familiar with the normal cardiac function

Part 3: at the end of this module, delegates will be able to:
-> Identify and interpret common acquired cardiac conditions in the dog
-> Identify and interpret common acquired cardiac conditions in the cat
-> Identify and interpret common congenital cardiac conditions in the dog
-> Identify and interpret common congenital cardiac conditions in the cat
 


Congres Homeopathie

Formation Medecine Legale

Congres Imagerie

Formation Imagerie

Congres Neurologie